От 2001 г. досега облигациите на Испания неизменно са носили най-високия кредитен рейтинг на агенция Moody's. Но преди три месеца Moody’s постави кредитния рейтинг на Испания под наблюдение и посочи, че скоро ще вземе решение дали да го понижи, като определеният от самата рейтингова агенция срок изтича днес.

Според коментаторите на Bloomberg, най-вероятно кредитният рейтинг на Испания ще бъде понижен с една степен – до Аа1. Слабият икономически растеж от порядъка на 0.1–0.2% за тримесечие, очакваният спад на приходите и ръстът на разходите по обслужване на дълга вероятно ще натежат на оценката.

Четвъртата по размер икономика в еврозоната има безработица над 20%, а според консенсусните прогнози на икономистите вероятно ще завърши 2010 г. със спад на БВП от 0.4%, който през 2011 г. евентуално ще се компенсира от 0.5% растеж. Според самите Moody's чак до 2014 г. Испания няма да се отлепи от темпа 1% ръст на година.

Но пониженият кредитен рейтинг /ако се стигне дотам/ няма да доведе до особено поскъпване на цената на дълга за испанското правителство, тъй като информацията за това беше оповестена своевременно. Според специалисти, лихвите ще се повишат с не повече от една пета, тъй като оценката за риска вече ще е преработена.

На практика след като Moody’s в края на юни предупреди за намерението си, цената на кредита за Испания се понижи, като лихвата по 10 годишните ДЦК падна до 4.23% от предишните 4.56%. Стрес тестът на европейските банки показа, че кредитните институции в Испания са добре капитализирани, като имат нужда от допълнителни едва 1.8 млрд. евро, за да отговорят на условията.

Също така има сигнали, че испанските банки стават по-независими от осигуряваното от ЕЦБ финансиране. През август испанските банки са теглили кредити от ЕЦБ в размер на 3.5% от активите си, като през юли цифрата бе 4.1%. Същевременно ирландските банки са прибягвали по-често до услугите на ЕЦБ, като делът на заетите от там средства се покачва от 5.4% на 5.7% спрямо сумата на активите; португалските банки продължават да взимат по 8.8%.

Инвеститорите търсят успокоение и във факта, че испанският премиер Хосе Сапатеро приложи строги мерки за ограничаване на бюджетния дефицит, който за първите осеем месеца на годината беше съкратен с 42% на годишна база. Приходите от данъци нараснаха, а разходите бяха намалени. В понеделник испанското финансово министерство оповести, че бюджетният дефицит за първите осем месеца е вече 3.3%, след миналогодишните 5.7% за същия период.

Впрочем Сапатеро днес ще трябва да се справи с голяма стачка, като профсъюзите недоволстват срещу свитите правителствени разхдои и промените в трудовото законодателство. Утре финансовият министър Елена Салгадо внася бюджета за догодина за обсъждане в парламента. Управляващата социалистическа партия няма мнозинство и преговаря с останалите политически сили за подкрепа на бюджета.

Голямото мнозинство от анализаторите очакват рейтингът на Испания да бъде действително понижен. Другите две световни рейтингови агенции вече „наказаха“ Испания, като Fitch понижи рейтинга на страната с една степен до AA+, а Standard & Poor’s направо с две степени. Коментарите са, че ако Moody's също предприемат намаление на рейтинга на Испания с две степени, това може да има по-съществени последици за пазарите, които и без друго са силно напрегнати. Но подобен сценарий не е много вероятен

Според инвеститори, пазарите ясно са разграничили естеството на проблемите в т.нар. периферни страни на еврозоната. Държавните ценни книжа на Испания отдавна се търгуват на сходно с Италия ниво, докато Ирландия и Португалия гравитират една към друга по начисляваните рискови премии. Днес облигациите на Ирландия имат рекорден спред спрямо германските ДЦК в размер на 454 базисни пункта. Португалските облигации пък предлагат 441 б.п. над бундовете.