Запор върху движимо имущество, парични средства, вземания и други движими вещи на Харманли –Табак АД наложи Хасковски окръжен съд. Решението на магистратите се взема с оглед на откритото производство по несъстоятелност на тютюневото предприятие.

Кредиторите му ще проведат общо събрание на 3 декември от 14 часа в зала №7 на Окръжен съд.

Харманли- Табак АД е дъщерно дружество на Булгартабак холдинг АД. Днес акциите на компанията се търгуваха на цена от 34.03 лева за брой, което е понижение с 0.09%.