Александър Панталеев беше избран вчера за изпълнителен директор и член на УС на КТБ АД въз основа на решения на Надзорния съвет и Управителния съвет на Корпоративна търговска банка АД.

 

Панталеев стартира кариерата си през 1995 г. като кредитен инспектор и специалист в дирекция „Инвестиционно кредитиране" в Централна кооперативна банка АД. През 2000 г. постъпва в Корпоративна търговска банка АД като кредитен инспектор, а от месец юни 2003 г. е началник на управление „Кредитиране". През декември 2009 г. Панталеев е избран за прокурист на КТБ АД.

 

Александър Панталеев е магистър по маркетинг и мениджмънт от Университета за национално и световно стопанство, гр. София (УНСС). Има следдипломни квалификации и специализации в областта на международните счетоводни стандарти, управление на кредитни рискове и платежни системи.