Блокова сделка за 9.23% от капитала на Български Транспортен Холдинг АД е сключена чрез инвестиционния посредник Статус Инвест АД. Продавач на 30 345 акции на дружеството е Георги Тафков, съобщава БФБ, а купувач на партидата е Боян Стойков.

Общата стойност, на която е сключена сделката, е 75 255.60 лева, което прави по 2.48 лева за акция на холдинга.

На последните две сесии инвеститорски интерес към книжата на Български Транспортен Холдинг АД нямаше, но на сесията в понеделник бяха изтъргувани 25 акции на дружеството, като в резултат бе отчетен спад с 26.96% до 8.40 лева средна цена за лот.