Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ наложи имуществена санкция от 143 220 лв. на ТИ ЕЙЧ ЕС КОЗМЕТИКС ЕООД, Пловдив, за имитация на фирмена марка.

Производството е образувано по искане на АЛЕН МАК АД, фармацевтична и козметична компания с дългогодишна история.

От представените доказателства се установи, че ответното дружество  произвежда и разпространява в България и Русия детски шампоан Адвенчър, чието цялостно оформление наподобява отдавна присъстващия на пазара шампоан Па-Па на Ален Мак.

След като съпостави външния вид на продуктите, комисията счита, че приликите са достатъчни да създадат възможност за заблуда на потребителите относно производителя на продукта. Общите елементи в цялостния дизайн на двата шампоана оставят впечатлението, че се касае за различни модификации и опаковки на продукт, произвеждан от един и същ производител.

При определянето на санкцията КЗК е  взела под внимание продължителността и тежестта  на нарушението, икономическото състояние на ответника, а също и липсата на съдействие от негова страна, затруднила производството.