В четвърък /20 декември/ Комисията за защита на конкуренцията е образувала производство, по самосезиране, заради съмнения за сключени картелни споразумения на застрахователния пазар, съобщиха от антимонополната комисия.

Срокът за вземане на решение зависи от характера на доказателствата и сложността на разглеждания случай. Образуването на производство не е основание за изводи за антиконкурентно поведение на конкретни предприятия. КЗК ще уважи правото на защита на всяка от заинтересуваните компании.