Комисията за защита на конкуренцията разреши концентрация чрез придобиване на едноличен контрол от страна на руската Атомстройекспорт върху Нукем Технолъджис, Германия, съобщиха от антимонополния орган.

Атомстройекспорт е закрито акционерно дружество, чийто капитал се притежава в почти пълен размер от държавната Росатом. От своя страна Нукем технолъджис се намира под прекия едноличен контрол на германската Нукем.

Анализът на КЗК е показал, че сделката засяга пазарите на извеждане от експлоатация на атомни електроцентрали и на управление на радиоактивни отпадъци.

Управлението на радиоактивни отпадъци се извършва след разрешение от Агенцията по ядрено регулиране и се характеризира с множество конкуренти, като бариерите за навлизане на нови участници са преодолими. Анализът установи, че на този пазар конкуренцията е на международно, дори световно ниво, като с оглед екологичната и здравна сигурност се избира най-подходящото дружество-изпълнител, без да са налице преференции за национални доставчици.

По отношение на извеждането от експлоатация на ядрени електроцентрали неголемият дял на участниците не позволява сделката да окаже съществено въздействие върху този пазар.

Комисията счита, че поради международното ниво на предлаганите услуги, като цяло ефектът от планираната концентрация ще бъде ограничен. Участниците в сделката нямат дъщерни предприятия на територията на България, поради което няма да настъпи промяна в контрола на родни дружества.