Молбите за помощ при безработица, подадени в САЩ през миналата седмица, намаляват с 4 хил. до 444 хил. съобщи департаментът по заетостта на страната.

Понижението е незначително и отразява нестабилност на процесите на пазара на труда в САЩ. Икономистите очакваха, че броят на хората, които подават документи за помощ при безработица, ще спадне до 440 хил. души към седмицата, завършваща на 8 май, като очакването им се основаваше на сезонния елемент на пазара на труда.

От началото на годината до сега броят на съкратените от работа, подаващи молби за социална помощ за пръв път, са намалели с 2.2%, но на годишна база спадът е с 29%.

В същото време данните към 1 май показват, че броят на хората, които продължават да са без работа и да получават социални помощи, расте с 12 000 души до 4.64 млн.

Към 24 април броят на работниците, които получават федерални добавки към заплатите си, намалява с 217 хил. души до 5.14 млн. MarketWatch