Спад от близо 17% в на нетната печалба отчита Лесопласт АД. При 1.833 млн. лв. към същия период на миналата година, троянското дружество отчита 1.525 млн. положителене финансов резултат към деветмесечието на настоящата.

Понижение с 9.8% се забелязва и при приходите от дейността, които възлизат на 37.741 млн. лв. Към третото тримесечие на предходната година този показател е отразявал 41.861 млн. лв. приходи.

Дружеството е свило разходите си за дейността, показват още неконсолидираните данни, представени пред БФБ. При 40.203 млн. лв. за миналата година, към месец септември разходите по икономически елементи плюс финансовите разходи възлизат на 36.295 млн. лв.

В днешната сесия няма сделки с книжа на дружеството.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение.