Промените по заеми в застой

През отминалия месец юни банките бяха завладени от лятното време и като че ли корекциите по кредити не бяха сред приоритетите им. Вероятно не времето, а липсата на възможности не дадоха шанс за промени. Така месецът отмина без промени по потребителските заеми и малко на брой такива по ипотечните. Казано с други думи, юни отново беше месец на депозитите – традиция, която е актуална вече почти година и всеки месец виждаме нейното потвърждение.

Срочни депозити

От анализа за депозитни продукти през изминалия месец бяха отчетени интересни моменти. Единият от тях е, че приближава момента, в който притежателите на щатска валута имат възможност да реализират по-висока доходност, влагайки спестяванията си на срочен депозит. От началото на кризата депозитите в тази валута бяха не чак толкова предпочитани, дори и избягвани от банките, като това намираше отражение и върху лихвите, които се предоставяха по тези депозити. Макар и с плахи все още опити част от банките предприеха повишение на предлаганите лихви по депозити в USD. Процесът не е така всеобщ, за да бъде очертана ясна тенденция, но индикации за това съществуват, поне и докато долара продължи да поскъпва, спрямо останалите валути.  За разлика от тази валута промените в EUR и BGN бяха отново в негативна посока.

И този път банките, които промениха лихвените условия по депозити бяха 11 на брой, като в по-голямата си част промените и бяха в посока влошаване на реализираната доходност от срочен депозит.

Жилищни и ипотечни кредити

През юни УниКредит БУЛБАНК като цяло запази непроменени условията по основните си ипотечни кредити. При промоционалната оферта „Първи Дом” настъпиха леки корекции в лихвените нива по заемите в евро. Те бяха завишени средно с 0.15 п.п.

Интерес представлява възобновяването на Ипотечния кредит за физически лица без постоянно местоживеене в страната. Банката финансира българи, живеещи в чужбина, за  закупуване на недвижими имоти у нас.

Чужденците също имат възможност да закупят чрез кредит имот в страната, като банката улеснява и подсигурява избора им,  предлагайки жилищни и ваканционни имоти, чието построяване е финансирано от банката и със сигурност ще бъде завършено.

Застраховка „Автокаско”

Повишена активност през изминалия месец показаха някои от водещите застрахователни компании, които облекчиха условията по доброволната си имуществена застраховка „Авто-каско” на МПС.

Индекси МОИТЕ ПАРИ

Срочни депозити

През изминалия месец юни индексите за девети пореден месец загубиха от стойността си. Редица предложения по срочни депозити се оказаха с по-ниски лихви, като отново се запази тенденцията за преустановяне на промоционални оферти. Банките, участващи в индексите, предприели промени по тримесечните си депозити не участват с високо относително тегло в него, поради което понижението на стойностите им не беше чак толкова осезаемо.

Потребителски кредити без поръчители и Потребителски кредити с поръчители

През изминалия месец нито една банка не предложи новости за своите клиенти по отношение потребителските заеми. Корекции нямаше нито в посока подобряване, нито в посока влошаване на параметри. Логично това поведение на кредиторите запази досегашното статукво и цените на този вид заеми останаха непроменени спрямо май. В следствие на това стойностите и на двата индекса запазиха размерите си съответно на нива 18.73% и 17.18%

Ипотечни кредити – BGN

За разлика от последните 5-6 месеца индексът през юни отбеляза ръст достигайки ниво от 11.09%. Това е първият по-сериозен ръст на показателя от есента на миналата година, от когато всъщност той предимно пада. Основа роля за покачването на индекса изиграват две от банките включени в него и макар да са единствените с влошени параметри, това се оказва решаващо, тъй като именно те притежават най-голяма тежест.

Ипотечни кредити – EUR

Идентична е тенденцията и при евровите заеми. Индексът и тук расте и достига стойност от 9.45%. банките с корекции отново са същите, както при левовия индекс.

www.moitepari.bg