Основната цел на Комисията за финансов надзор /КФН/ е да подобри метода book-buillding, както и съкращаване на процедурата по провеждане на първичните публични предлагания /IPO/. Това съобщи Апостол Апостолов, председател на КФН по време на кръгла маса на тема "Членството в ЕС - отражение върху развитието на капиталовите пазари в Югоизточна Европа".

За капиталовия пазар бяха направени много неща и едно от важните е, че данъкът върху дивидентите бе намален, а печалбите от сделките са необлагаеми. Това заяви при откриването на форума заместник-министърът на финансите Димитър Ивановски.

В кръглата маса участваха Алексис Пилавиос, председател на Комисията на капиталовия в Гърция, Богдан Четреану, член на Националната комисия за ценни книжа на Румъния и Карло Кампорти, генерален секретар на Комитета на европейските регулатори на ценни книжа /CESR/.

Според Алексис Пилавиос за всяка фондова борса най-важното е интересът на чуждите инвеститори, а ключът към това е ликвидността. Друго важно условие е увеличението на свободно търгуваните акции /free float/ на компаниите. На същото мнение бе и Богдан Четреану, който допълни, че важен фактор за пазара е влизането на „единен паспорт”. Това е дало възможност на много чужди посредници да се включат в търговията.

* Интервю с Карло Кампорти четете утре