Световният лидер в производството на телекомуникационно оборудване LM Ericsson AB обяви днес, че през 2009 година ще закрие 5000 работни места в целия свят, 1000 от които в Швеция, за да намали разходите си.

Съобщението бе направено, след като компанията отчете спад с 31% на печалбата си четвъртото тримесечие отчасти заради разходите за преструктуриране.
   
Чистата печалба на Ериксон за тримесечието се е понижила до 3.9 млрд. шв. крони / $ 465 млн. / спрямо 5.6 млрд. шв. крони за същия период на 2007 година.
   
Продажбите на компанията обаче са нараснали с 23% до 67 млрд. шв. крони в сравнение с 54.5 млрд. шв. крони за четвъртото тримесечие на миналата година.
   
Ериксон съобщи, че се нуждае от по-мащабно спестяване на разходите, тъй като глобалният финансов климат продължава да оказва натиск върху пазара на мобилни телекомуникации.

Източник БТА