Броят на лошите кредити ще продължи да расте и през 2010 г., прогнозира председателят на Българската стопанска камара /БСК/ Божидар Данев. Догодина обаче лошите кредити ще достигнат нивото на преструктурираните.  

В края на годината задълженията на фирмите ще надхвърлят 200 млрд. лева, смята Данев. Част от тях са междуфирмени задължения, а другите се към финансовия сектор, към персонала, към данъчната система и към осигуряването. 

По думите му, просрочените задължения към лизинговите къщи и банките ще преминат критична граница. Той посочи, че е много тежко състоянието на лизинговите фирми, които предлагат оборудване за строителния отрасъл, както и на тези за транспортни средства. 

Затова, според Божидар Данев, банките не трябва да променят едностранно лихвите по кредитите. Това е „твърде опасно, защото те режат клона, на който самите те седят”, смята той.