Сесията на Българската фондова борса и днес завърши разнопосочно, като червеният цвят отново надделя. Оборотът се повиши до 2.186 млн. лв., голяма част от който бе формиран от търговия с книжата на Химимпорт и Първа инвестиционна банка.

SOFIX -0.10% до 371.22 пункта

BG-40 +0.08% до 106.07 пункта

BGREIT -0.85% до 38.60 пункта

BGTR30 -0.10% до 282.97 пункта

Малко преди края на сесията бяха отворени офертите за строителството на Лот 3 на автомагистрала Тракия. Сдружението Тракия ІV ДЗЗД, в което участват Холдинг пътища и Мостстрой, е дало най-ниската цена за строителството на отсечката. Тази новина повиши цената на акциите на Холдинг пътища с 9.46% до средните 1.524 лв. С 4.01% поскъпнаха книжата на Мостстрой до 1.804 лв.

Оказа се, че офертата на Трейс груп холд не е допусната до конкурса, а акциите на компанията поевтиняха с 2.97% до 48.239 лв.

За ръста на широкия измерител допринесоха и дяловете на Албена, Алкомет и Албена инвест холдинг, при които повишението бе с над 3%.

Нагоре приключи сесията и за лотовете на Неохим, които прибавиха 2.77%, както и тези на Българо-американска кредитна банка, Оргахим и Корпоративна търговска банка, които са нагоре с над 1%.

Ръст записаха още книжата на Синергон холдинг, Еврохолд България, Монбат и Каолин.

В мечи лапи попаднаха дяловете на Фазерлес, които поевтиняха с 8.24%. С над 5 на сто се понижи пазарната стойност на Евро инс, Индустриален холдинг България и Стара планина холд.

Надолу са и лотовете на Спарки Елтос, Централна кооперативна банка, М+С хидравлик, Билборд, Петрол, Софарма и други.

Разпродажби имаше по позициите на Първа инвестиционна банка и Химимпорт. Общо 213 148 лота на финансовата институция смениха притежателя си на средна цена от 1.904 лв., което е понижение с 2.86%. По позицията на холдинга се изтъргуваха 229 784 лота, като цената падна с 1% до 1.98 лв.

От дружествата със специална инвестиционна цел най-много поевтиняха дяловете на Адванс Терафонд – с 5%. Тези на Актив Пропъртис загубиха 4.76%.

Акция на деня

Най-много се покачиха книжата на Етропал. Прехвърлиха се 3 390 лота на средна цена от 1.892 лв. Това е ръст спрямо предходната сесия с 21.72%.

* Не е препоръка за вземане на инвестиционно решение!