Малките отворени икономики ще са победителите от кризата, но те трябва да докажат, че са конкурентоспособни и да специализират в отрасли с висока добавен стойност на продукцията. Това заяви Андраш Инотай, генерален директор на Института за световна икономика, на конференция "Конкурентоспособността на българската икономика в условията на криза", организирана от Института за икономическа политика.

"Чувал съм критики към тези икономики – че трябва да се затворят и да не са толкова зависима от чуждите пазари. Но отговорът не е да се затворим, а да диверсифицираме износа", коментира Инотай. Според него една страна трябва да разчита както на секторното специализиране, така и на производството с висока добавен стойност. Като типичен пример Инотай посочва високите технологии , които са приоритет не само на компаниите в развитите икономики, но и на развиващи се пазари като Китай.

Липсата на такова производство е един от основните проблеми за конкурентоспособността на България, смята икономистът на Уникредит Булбанк Кристофор Павлов. "Едва 20% от промишленото производство се пада на високотехнологични продукти. Това означава, че България специализира в продукти с ниска добавена стойност, което обяснява и ниските заплати в промишления сектор", каза Павлов. Като основни предимства за конкурентоспособността на страната ни той посочи ниските производствени разходи, ниския корпоративен данък и благоприятното географско разположение.

България е на последно място по конкурентноспособност сред страните от Централна и Източна Европа в глобалната класация на Световния икономически форум. Страната ни заема 76 позиция и така изостава зад всички други държави от региона, които са вкл'чени в изследването. През последните години регионът привлича все повече инвестиции на големи чуждестранни концерни, като обикновено един от основните аргументи са ниските производствени разходи. Според Инотай обаче това не е значимо предимство за конкурентоспособността на една икономика.

"Общоприетото схващане е, че ако ако намалиш производствените разходи, ще привлечеш много чужди инвестиции. Ако това беше така, 95% от всички чуждестранни инвестиции щяха да са в Африка", каза Инотай. Той посочва, че едва няколко процента от производствените разходи се падат на разходите за труд, така че ефектите от евтината работна ръка са пренебрежими.

Инотай оспорва и предимството на евтината местна валута, която би следвало да свие производствените разходи. "Ако погледнем към три икономики от Централна и Източна Европа – Полша, Чехия и Унгария – техните валути се обезцениха и нито една не успа да компенсира с евтината си валута поне частично свиването на международната търговия", коментира Инотай. Според него е по-важно икономиките да се съсредоточат върху други важни фактори като изграждане на добра инфраструктура или насърчаване на доброто корпоративно управление.