Въпреки публикуването на финансовите резултати на публичните компании у нас търговията на Българската фондова борса и през тази седмица остана вяла. Индексите направиха опит за възстановяване, но отново приключиха на червено.

SOFIX понижи стойността си с близо 5%. Спадът при BG-40 е с 1.64%. BGTR30 загуби почти 3%. Единствено BGREIT изплува на положителна територия, като повишението на седмична база е с 2.22%.

Най-зле през седмицата се представиха книжата на пътностроителните компании. Дяловете на Холдинг пътища са надолу с над 20% до средните 1.56 лв. С близо 17% пада и пазарната оценка на Мостстрой до 1.69 лв. Акциите на Трейс груп холд се понижават с 12% до 25.03 лв.

На страната на губещите са и акциите на Монбат, Неохим, Енемона, Софарма, Оловно цинков комплекс, Химимпорт и други.

След като през миналата седмица Билборд обяви 61% спад на неконсолидираната печалба за 2008 г. средната цена на акциите на дружеството загубиха над 35% от стойността си. В петък те се търгуваха на ниво от 1.42 лв.

От финансовите институции само книжата на Централна кооперативна банка отчетоха спад на седмична база. Те загубиха 3.53% до 0.82 лв. На другия полюс са акциите на Първа инвестиционна банка, при които ръстът е с над 4% и Корпоративна търговска банка, чиито дялове са нагоре с над 3%.

Най-много през последните пет дни поскъпнаха книжата на Стара планина Холд. Средната цена е нагоре с близо 11% до 1.22 лв. В редиците на печелившите се наредиха Евро инс, чиито книжа са нагоре с близо 7%, както и тези на Спарки Елтос и Ограхим. В петък стана ясно, че русенския производител на бои е отчел загуба от 1.91 млн. лв.

Повишение от над 1% отчетоха и дяловете на Елана фонд за земеделска земя и КРЗ Одесос.

 

* Материалът е информационен и не представлява препоръка за вземане на инвестиционно решение.