До края на 2006 г. междуфирмените задължения в България са достигнали 81 млрд. лева, сочи анализ на Българската стопанска камара. В сравнение с предходната година задълженията между компаниите са се увеличили с 21.2%. Ако се запази темпът на нарастване от 20%, през 2007 г. дълговете между фирмите ще са около 100 млрд. лева, прогнозира председателят на БСК Божидар Данев.

Най-голям дял в задълженията между фирмите са неплатените суми към доставчици и клиенти. В края на 2006 г. те са в размер на над 22.5 млрд. лева, като в сравнение с 2005 г. са се увеличили с близо 28%. 21.4 млрд. лева дължат компаниите на банки, работници и служители, социални институции. В сравнение с 2005 г. тези задължения са се увеличи с 23%. Към края на 2006 г. фирмите не са платили данъци в общ размер от 3.1 млрд. лева. Увеличението е с 2%.

Най-голям е делът на задълженията на фирмите, които работят в областта на търговията - 27.5%, с недвижими имоти - 11.1% и строителството - 10.4%.

По-голямата част от предприятията в нефинансовия сектор на икономиката са счетоводно декапитализирани. Задълженията на всички предприятия са с 54% по-големи от собствения им капитал.

Продажбите на предприятията през 2006 г. (без стойността на продадените стоки) са по-големи само с 1.6% от техните задължения. Това показва, че и през следващите години, ще продължи възпроизвеждането на голямата задлъжнялост на предприятията.