Българската минно-геоложка камара/БМГК/ отправи препоръки към своите членове за предприемане на пакет от мерки, с който да се противодейства на влиянието на глобалната финансова криза у нас. Част от мерки са oпределяне на пределни цени и на критични метални съдържания в добитата руда, aктуализация на производствената програма и ценовата политика, провеждане на гъвкава политика за съкращаване на разходите за труд, които формират 40% от общите разходи на предприятията, участие в изпълнение на инфраструктурни проекти, финансирани от европейските фондове и други.

Сривът на глобалната икономика се отрази на цената на металите, търгувани на Лондонската метална борса, което доведе до рязък спад в приходите на рудодобивните предприятия. Влиянието на кризата се усети много силно също така от износно ориентираните производства. В момента рудодобивните компании работят под критичните ценови нива и генерират загуби. Скалните добивни и преработващи компании изпитват също проблеми поради силно намалялото търсене след спада в строителния сектор.

От БМГК съобщиха, че въпреки проблемите на този етап не се предвиждат съкращения на заети в индустрията.

БМГК подкрепи исканията на Българската стопанска камара за превантивни мерки срещу финансовата и икономическа криза и преразглеждане на бюджета за 2009 г. Според Лъчезар Цоцорков, председател на УС на БМГК превантивните действия в подобна ситуация са най-важни за позитивното развитие на българската икономика. Според него отговорните институци трябва да демонстрират отговорно поведение в името на запазването на стабилността на българската икономика.