От фармацевтичната компания обясниха, че заделят резерви заради по-високите рискове на пазарите.

Част от миноритарните акционери в "Софарма", най-големият от които е "Ромфарм компани" с 18.04% от капитала, не са се съгласили с начина, по който е била разпределена печалбата за миналата година. Това става ясно от протокола от общото събрание на акционерите, проведено на 19 юни, както и по информация на "Капитал" от присъствали акционери.

От "Софарма" обясниха, че заделянето на печалбата в резервите се използва като буфер срещу кризата на външните пазари.

Преди няколко дни и преди общото събрание в интервю за "Капитал" Куста Аима, който е основател и управляващ партньор на финландската компания KJK Capital, акционер в "Софарма" с малко над 3%, заяви: "За "Софарма" ще кажа само, че това е една от водещите компании в страната, които трябва да дават пример на останалите. Обикновено тя разпределя дивидент. Тази година обаче предложението към акционерите е да няма дивидент, което ни разочарова. По същия начин ни разочарова и ЧЕЗ". От протокола на събранието обаче не става ясно как е гласувал фондът.

"В момента най-големият акционер в "Софарма" е "Донев инвестмънтс холдинг" с 24.74% на председателя на съвета на директорите Огнян Донев, а заедно със свързаната с него "Телекомплект инвест" с 19.99% и "Телсо" с 5.29% той упражнява контрол в дружеството. Освен "Ромфарм компани" собственици на акции са и много физически лица, пенсионни фондове и чужди инвеститори. През миналата година пазарната капитализация на "Софарма" остана без промяна, а от началото на тази цените на акциите са се понижили с 18% по данни на БФБ - София.

За миналата година съветът на директорите е предложил да не се разпределя никакъв дивидент. Въпреки това е решено част от печалбата да отиде за възнаграждения на борда.

Решението е миналогодишната печалба от 26.53 млн. лв., както и 2.62 млн. лв. от предишни години да отидат само в резервните фондове. От тях 10% са в задължителния по закон резерв, а останалите – в допълнителните. Против това са гласували представители на 24.47% от акционерите на събранието, сред които най-големият са били "Ромфарм". Останалите притежатели на книжа са подкрепили предложението с около 75% от гласовете и не е имало нито един въздържал се.