Една от българските компании, която развива дейност в областта на инженеринга, строително-монтажните дейности, енергетиката и инвестициите във възобновяемите източници - Енемона АД планира увеличение на капитала чрез емитиране на 2 млн. нови акции. IPO-то ще се проведе на 26 ноември, като записването ще продължи само един ден. Предпочетеният метод за пласиране на ценните книжа е букбилдинг с определяне на 11 лв. минимална и 18.80 лв. максимална емисионна цена за акция с номинал 1 лв.

Настоящият капитал на компанията е в размер на 9 933 600 акции, като при успешно публично предлагане той ще се увеличи до 11 933 600 броя акции. С новата емисия акции free float-ът на Енемона ще достигне 16.76 процента. Ако при записването бъде постигната максимална цена за цялата емисия, стойността на набрания капитал ще бъде 33 млн. и 600 хиляди лева.

Първичното публично предлагане ще бъде осъществено от Елана Трейдинг АД, която е мениджър на емисията. Записвания и заявки за акции ще се приемат и от Обединена българска банка АД, която е комениджър на IPO- то.

На фона на случилото се рекордно презаписване за акции на Трейс груп холд и в условията на регистриран висок интерес към Енемона, какви са прогнозите за нова истерия сред инвестиционната общност DarikFinance.bg се обърна за коментар към Мирослав Стоянов от Елана Трейдинг.

Господин Стоянов, какви са гаранциите, че по-широк кръг от инвеститори ще успеят да се включат в IPO-то на Енемона?

Именно такъв е нашият стремеж - да имаме максимално представяне на инвестиционната общност. Такъв е и нашият съвет към всички инвестиционни посредници, които ще се включат в публичното предлагане на акции.

В какъв ценови диапазон очавате да бъдат поръчките?

Добрият отчет на дружеството към третото тримесечие в комбинация с коефициентите, които се получават между стойност и печалби, гарантират доста сериозен интерес към акциите на Енемона. Това би определило цената в горната част на диапазана и дори с възможност за максимума.

До какво презаписване ще доведе според вас този голям интерес?

Всичко, което е над 20-30 пъти, не би било особено нормално. Надяваме се, че това ще е максимумът, който ще се постигне с IPO-то на компанията.

Не сравнявайте Енемона АД с Трейс. Методът букбилдинг избрахме отдавна. Той позволява на мениджърите на емисията да маневрират по отношение на параметрите и да контролират недобросъвестните инвеститори, които възнамеряват да пуснат поръчки едва ли не няколко пъти цялата емисия, в стремеж да си гарантират максимално записване.