Мобилтел внесе жалба до Комисията за защита на конкуренцията по повод нарушения на Vivacom. Според оператора са извършени неправомерни действия от страна на Vivacom, които имат за цел ограничаване на конкуренцията.

Злоупотребите обхващали предоставяните от Vivacom услуги Фаворити 1000 и Vivacom Trio. Според позицията на Мобилтел, те се предлагат на цени на дребно, които са значително по-ниски от разходите за предоставянето им. Пакетите, предлагани в рамките на споменатите услуги, също са на цени с отстъпки, по-ниски от реалните разходи. По този начин Vivacom крос-субсидира между различни услуги  и затваря трафик в мрежата си. Всичко това възпрепятства конкуренцията от страна на другите оператори на пазара.

Vivacom има над 90% пазарен дял и господстващо положение на пазара на фиксирани гласови услуги, откъдето прехвърля пазарната си сила на пазара на мобилни услуги. С подобни действия Vivacom злоупотребява с господстващото  си положение и изкривява търсенето и предлагането на пазара. В резултат на това се уврежда конкуренцията и нейното развитие както на фиксирания, така и на мобилния пазар. Поведението на Vivacom е в ущърб и на интересите на крайните потребители, които са лишени от възможността за избор в условията на ефективна конкуренция, смятат още от оператора, заявяват от Мобилтел.

Буквално минути по-късно дойде и позицията на Vivacom, като в становището се казва, че операторът не ограничава конкуренцията с промоциите си защото те са в съответствие със закона и с интересите на потребителите.

Не е изненадващо, че Мобилтел атакува тази услуга, тъй като такава се предлага за първи път на българския пазар и в максимална степен отразява европейските тенденции (за предоставяне на конвергентни услуги) и очакванията на клиентитe. Vivacom не одобрява действията на конкурента си, който се опитва да използва регулаторни органи, вместо да дава пазарни предимства на своите клиенти. Тези оферти са в съответствие с философията на дружеството, че клиентът трябва да получава висококачествени телекомуникационни услуги и да бъде свободен при избора на оператор, и на най-добрите цени и качество, предлагани на пазара, декларират от оператора.