През месец октомври тази година Монбат АД е реализирало приходи от продажби в размер на 19.074 млн. лева, което представлява ръст на продажбите от 142% в сравнение с месец октомври на предходната година, стана ясно от съобщение, публикувано на сайта на БФБ-София.

Обобщените данни за десетмесечието на 2007 г. сочат, че дружеството е реализирало приходи от продажби в размер на 103.998 млн. лева, което представлява ръст от 63% в сравнение със същия период на 2006 г.


За месец октомври дружеството отчита ръст на печалбата от 116% или 1.913 млн. лева в сравнение с месец октомври на 2006 г. За десетмесечието на 2007 г. печалбата на Монбат АД е в размер на 14.341 млн. лева, което представлява ръст от 128% в сравнение със същия период на предходната 2006 г.

Разчетите на Монбат АД предвиждат нетната печалба на групата през 2009 г. да достигне 23.517 млн. евро.