Търговията на Българската фондова борса слабо се активизира в последния един час. Оборотът, обаче, остана нисък - 886 862 лева. От уговорени сделки пък се формираха малко под 91 хиляди лева.

SOFIX -0.20% до 420.65 пункта

BG-40 +0.14% до 117.50 пункта

BGREIT -0.18% до 43.20 пункта

BGTR30 -0.27% до 324.95 пункта

В последните секунди преди края на сесията се сключиха 11 сделки с акции на Свилоза. Дружеството зае второто място в класацията на мечките с понижение в пазарната оценка от 40 на сто след прехвърлянето на 10 550 лота.

Най-силен спад пък отбелязоха книжата на Свинекомплекс Николово – 55.55%. Малко над 10 на сто от пазарната си капитализация изтри Декотекс, а Спарки отписа 18.49%.

Малко след 12:30 ч. се прехвърлиха едва 10 лота на Оргахим в две сделки. Средната цена за акция финишира с повишение от 1.18% спрямо предходната сесия до точно 86 лева за брой.

Днес пък Комисията по финансов надзор издаде окончателна забрана за публикуване на търговото предложение от Уайтбийм Холдингс Лимитед, Тайдал Уейв Трейдинг Лимитед и Поликолор АД за закупуване на акции на Оргахим АД от останалите акционери.

Широкият индекс бе издърпан нагоре от акциите на Мостстрой, които  добавиха 5.43% към цената си.

В различна посока приключи търговията по позициите на другите две инфраструктурни компании. Трейс груп холд не измени пазарната си оценка спрямо предходната сесия, докато книжата на Холдинг пътища приключиха сесията с понижение под процент.

От четирите финансови институции, търгувани на борсата, единствено Първа инвестиционна банка приключи с ръст за цената на акция. Днес тя беше и най-ликвидното дружество. Осъществи се покупко-продажба на 205 678 лота, като 150 000 и 50 000 от тях минаха пакетно. Отклонението, обаче, е минимално – 0.08%, но пък само от сделките с ценните книги на банката се формираха 489 532 лева оборот.

Най-сериозен спад отчетоха акциите на Българо-Американска кредитна банка. Днес бяха изтъргувани 35 лота, като средната цена отписа 1.75% до 14.600 лева. Пазарната оценка на Централна кооперативна банка намаля с малко над процент, а тази на Корпоративна търговска банка отбеляза спад от 0.16%.

Най-силен ръст в днешната сесия отбелязаха дяловете на Марицатекс. Още в първите минути след началото на търговията се прехвърлиха 525 лота, като изменението в цената е нагоре с 30 процента.

Следващите в класацията на биковете са дяловете на ТК ХОЛД, които отчетоха ръст от 7.32%. С повече от 4 на сто поскъпнаха лотовете на Експат Бета и Холдинг Варна. С над процент повишение приключиха книжата на Синергон холдинг, Метизи, Софарма трейдинг и Софарма логистика.

Сред печелившите се наредиха още дяловете на Оловно-цинков комплекс /+0.15%/, Енемона /+0.44%/, Еврохолд /+0.39%/ и други. Загуби отчетоха акциите на Стара планина холд /-1.92%/, Софарма /-0.05%/, Българска роза – Севтополис /-0.27%/, Химимпорт /-0.74%/, Спарки Елтос /-4.90%/, Евро инс /-0.64%/, М+С Хидравлик /-2.09%/ и други.

* Акция на деня

Управителният съвет на Монбат взе решение от днес да започне седма поредна процедура за обратно изкупуване на акции. В първата половина от сесията новината не повлия върху търговията. В последствие, обаче, се сключиха няколко поредни сделки с книжа на производителя, като общо се прехвърлиха 8 672 лота. Средната цена за брой добави 0.48% до 6.473 лева, а оборотът от покупко-продажбите достигна 56 131 лева.

* Не е препоръка за взимането на инвестиционно решение!