Да даде 8 970 000 лева дивидент за миналата година реши Монбат АД на Общо събрание на акционерите.

 

Нетният размер на дивидента на една акция е 0.2185 лева за акционерите физически лица.

 

На тези с лични сметки дивидентът ще бъде изплащан чрез клоновете на Уникредит Булбанк АД.

 

На акционерите с клиентска подсметка при инвестиционен посредник дивидентът ще бъде изплащан чрез съответния инвестиционен посредник със съдействието на Централен депозитар.

 

Изплащането на дивидента започва от 1 септември и ще продължи до 1 декември 2014 г.

 

Последната цена на акциите на дружеството на регулирания пазар е 8.55 лв. за лот.