На заседание на Управителния съвет на Монбат, проведено на 27 април, е прието решение да бъде увеличен капитала на дъщерното дружество Monbat Recycling SRL, Румъния от 1 310 000 евро на 1 810 000 евро, съобщиха от дружеството. Това ще стане чрез парична вноска на едноличния собственик на капитала Монбат в размер на 500 000 евро.

Вписването на увеличението на капитала все още не е извършено, съгласно действащото законодателство на Румъния, уточняват от производителя на акумулатори.

В началото на април тази година Монбат, в качеството си на едноличен собственик на капитала на сръбското дружество, съобщи, че ще предостави на дъщерната си компания заем в размер на 750 хил. евро, при 8% годишна лихва и срок на издължаване до 31 май 2010 г. Заемът е целеви и се предоставя за изграждане и техническо оборудване на заводска лаборатория и оборотни средства за въвеждане в експлоатация на завода в Сърбия.