Според последните тенденции на пазара на облигации, за инвеститорите е по-безопасно да кредитират Уорън Бъфет отколкото ... президентът на САЩ Барак Обама!

Заради по-високия риск доходността на държавните ценни книжа със същия матуритет като книжата на Berkshire Hathaway е с 3.5 пункта по-висока. Дълговите книжа на Procter & Gamble Co., Johnson & Johnson и Lowe’s също носят по-ниска доходност в последните седмици в сравнение с държавните ценни книжа.

Обикновено държавните облигации носят по-висока доходност, но пък този принцип беше нарушен, след като от Moody’s предупредиха, че САЩ може и да загубят високия си кредитен рейтниг „ААА”.

Според рейтинговата агенция, през 2010 г. САЩ ще използват около 7% от приходите от данъци, за да финансират плащанията по държавния дълг. През 2013 г. този процент ще набъбне до 13, смятат от агенцията.

В същия стил беше и изказването на Джон Липски, според който развитите страни ще имат трудна битка със свиването на публичната задлъжнялост. Bloomberg