Зам. министърът на околната среда и водите Евдокия Манева е поела ангажимент пред областния управител на Кърджали Иванка Таушанова държавата да вземе спешни мерки срещу зачестилите замърсявания, като съблюдава строго дейността на ОЦК и изисква предприятието да спазва договореностите от работната среща в Кърджали на 3 ноември, а именно - до края на годината да монтира ново пречиствателно съоръжение - два абсорбера и един скрубер (водопрахоулавител) и да пристъпи към намаляване капацитета на работа на оловно производство, съобщиха от пресцентъра на областната администрация.

Иванка Таушанова е информирала заместник-министъра на околната среда и водите за поредното обгазяване на Кърджали със серен диоксид от производството на ОЦК. Във вторник, 24 ноември, в продължение на три последователни часа автоматичната измервателна станция в кв. "Студен кладенец" отчете наднормени концентрации на серен диоксид във въздуха - между 534.08 и 1 104.20 микрограма на кубичен метър. Чувствително превишение на алармените прагове имаше и на 19 ноември.

На срещата, която се проведе в началото на месеца в Кърджали в присъствието на зам.министър Манева ОЦК се ангажира до края на 2011 г. да модернизира Цинковия завод, за което има одобрено инвестиционно предложение от  МОСВ, а до края на 2012 г. - да обнови оловното производство по най-съвременните технологии.

Това е условието дружеството да продължи да работи без да уврежда здравето на хората. В противен случай ОЦК рискува да бъде затворен, а България да понесе наказателни санкции от Европейската комисия, е припомнила Манева.

Таушанова уведоми заместник-министър Манева за големия обществен интерес към екологичните проблеми на Кърджали и я запозна с реакцията на гражданите срещу правилата за оповестяване при  превишаване на установените алармени прагове.  Според Инструкцията за информиране на населението, "Гражданска защита" е длъжна да предупреди хората едва на третия час от началото на обгазяването, което до голяма степен обезсмисля защитните мерки и тяхната ефективност.

Според областния управител, законодателството се нуждае от промяна в тази посока, за да могат гражданите и институциите да реагират по-бързо и по-адекватно. 

В момента чистотата на атмосферния въздух в Кърджали се следи в реално време от автоматичната измервателна станция (АИС) на РИОСВ в кв. "Студен кладенец", от АИС за собствен мониторинг на "ОЦК" АД и от РИОКОЗ. Ангажимент на община Кърджали е да закупи и монтира електронно табло, от което населението да се информира за стойностите на замърсяването.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!