М+С Хидравлик АД отчете нетна печалба за първите три месеца на годината в размер на 2.133 млн. лв. или ръст от близо 17%, стана ясно от отчета на компанията, публикуван в сайта на X3 News. 

Приходите от продажби на продукция нарастват до 19.476 млн. лв., което е ръст с над 8%. Ръстът в общите продажби е до 20.6 млн. лв. Увеличават се и разходите по икономически елементи до близо 18 млн. лв.

На 16 май ще се проведе ОСА на дружеството, на което ще се гласува за обратно изкупуване на акции от капитала на компанията.

Днес акциите на М+С Хидравлик добавиха 4.49% до средна цена от 9.31 лева при прехвърлени 539 ценни книжа.