Фискалните правила, по силата на които България конструира държавния си бюджет, гарантират запазването на баланса, но властите биха могли да са по-смели. Такъв извод може да се направи от оценката на експерта Йожен Андрицки (Jochen R. Andritzky) от Международния валутен фонд, публикувал изследването си на сайта на финансовата институция.

В основни линии той приема, че страната ни се е съобразила с препоръките, отправени от Европейската комисия за подсилване на фискалната рамка на България чрез правила, които да не бъдат често изменяни, а да останат относително постоянни във времето. България предприе нужното, за да имплементира новите инструменти за работа с фиска, като възприе правилото за поддържане на определен бюджетен дефицит и таван на допустимия държавен дълг. Това обаче са само минималните критерии, които ЕК е визирала в препоръката си, така че България би могла да посегне и към други инструменти от арсенала на финансистите в Европа. 

В оценката на МВФ е разгледана възможността за отклонения от набелязаните в бюджета цели, в зависимост от циклични явления в глобалната икономика, на каквито България е склонна да реагира.

Правилото за поддържане на настоящото ниско ниво на задлъжнялост включва в себе си опция за допълнително нагласяне, което позволява да се предприемат контрациклични политики. В същото време в бюджета работи и правилото на разходите, което ограничава увеличението на разходите, например в случаи на икономически спад и лимитира като цяло дефицита при едно такова стечение на обстоятелствата. 

При стратегическа цел за бюджетния дефицит от 1% и номинален ръст на разходите от 5.6%, се достига до реализирането на по-високи излишъци и намаляване на съотношението на дълга. Наред с това остават достатъчно големи буфери за поддържането на нивата на задлъжнялост на сегашните им нива, ако растежът на икономиката спадне под прогнозираното.

Двете правила са достатъчно силни, за да гарантират, че ще бъде запазен фискалният резерв и че ще се поддържа определен дефицит в периода на пазарна несигурност. Фискален резерв от 9% от БВП би бил достатъчен, за да финансира дефицита за повече от една година напред.

Построен по тези правила бюджетът дава високо ниво на прозрачност и еднозначност при управлението на държавните финанси. Най-основният му плюс е че по този начин се получава пълно покритие на целия бюджет, правейки го лесен за калкулации и оценки, както и за съгласувания с властите, които прокарват политиките си чрез него.

Според анализа на икономиста от МВФ, 2% бюджетен дефицит е твърде "стегната" цел и е възможно при тежки спадове това да окаже натиск върху опитите за реализиране на растеж.