Техническа мисия на Международния валутен фонд за пенсионната реформа е преминала през София в периода 13 -25 октомври. Това съобщават от Министерство на финансите.

Ръководителят на мисията Емануеле Балдачи е предал доклад от посещението на мисията, като в него са разгледани вариантите за ограничаване на натиска върху разходите в краткосрочен план и елиминиране на дефицита в пенсионната система в средносрочен план.

В резюме на заключенията от доклада Балдачи подчертават, че за да се запази фискалната стабилност на страната следва да се въведат допълнителни мерки за ограничаване на натиска върху разходите и за увеличаване на приходите в средносрочен план. Като важна мярка в тази посока МВФ препоръчва на българското правителство да се ограничи дефицитът в пенсионната система. Мисията счита, че ако не бъдат реализирани реформи, дефицитът на пенсионната система може да остане висок, надвишавайки 7% от БВП в средносрочен план.
 
В предварителния доклада на МВФ се посочва още, че последните предложени от правителството мерки ще ограничат, но няма да елиминират натиска върху бюджета. Според оценката на мисията краткосрочните реформи ще спомогнат за ограничаване на ръста на разходите за пенсии и за намаляване на дефицита в пенсионната система.

В допълнение към планираното замразяване на обезщетенията, през 2011-2012 г. биха могли да бъдат изпълнени следните мерки:

- увеличаване с 2 процентни пункта на вноските за пенсиите по първия стълб до 18%, считано от януари 2011 г.;

- увеличаване с шест месеца на година на стажа за пълна пенсия както за мъжете, така и за жените, започвайки от 2011 г.;

- преместване на изплащането на пенсиите на ранно пенсионираните към втория стълб, считано от януари 2011 г.; и

- затягане на контрола върху получателите на пенсии за инвалидност посредством произволни прегледи на получателите на инвалидни пенсии от медицински комисии на НОИ.

Същевременно в отговор на демографските тенденции са необходими допълнителни реформи, за да се гарантира финансовата стабилност на системата на общественото пенсионно осигуряване, подчертават още експертите от МВФ.