Търговията с акциите от увеличението на капитала на Балкантурист Елит АД започва на 17 ноември /понеделник/, стана ясно от съобщение в  БФБ-София.

Емисията е издадена в резултат на увеличаване на капитала на дружеството от 10 178 687 лв. на 39 105 647 лв. Тя е в размер на 28 926 960 лв., разпределени в същия брой акции с номинална стойност от 1 лв.

До момента няма сделки с книжата на дружеството.