Аукционът за продажбата на правата от увеличението на капитала на Холдинг Нов Век АД ще се проведе на 29 ноември / четвъртък /, съобщиха от БФБ-София.

На аукциона ще бъдат предложени 313 778 права, срещу които не са записани акции. Присвоеният борсов код е R1HNVEK.

От борсата уведомиха, че интервалът за провеждане на аукциона за продажба на неизползваните права от увеличението на капитала на публични дружества е от 09:30 до 13 ч.

Холдинг Нов Век АД ще увеличи капитала си чрез издаване на 649 620 права, а броят на акциите предложени за записване е 909 090. Капиталът ще бъде увеличен само, ако бъдат записани и платени най-малко 545 545 броя нови акции.


Съотношението между издадените права и новите акции 1 към 1.3994181.

Обслужването на увеличението на капитала е възложено на ТБ Централна Кооперативна Банка АД.