Повече от 2 000 незаконно поставени рекламни съоръжения има в София, сочат данни на Столичен инспекторат. При отказ за доброволен демонтаж, на собствениците ще бъдат налагани санкции в размер от 100 до 5 000 лв. за физически лица и от 1 000 до 50 000 лв. за юридически.

Продължава проверката на инспектората за рекламни и информационни елементи, които са монтирани на жилищни сгради, без разрешителни документи. Повсеместните проверки стартираха на 2 ноември и са във връзка с влизането в сила на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община.