Пътуванията на български граждани в чужбина през декември 2009 г. намаляват с 24.2% на годишна база, съобщиха от Националния статистически институт /НСИ/.

Единствено пътуванията към Финландия се увеличават, при това със 183.8%. Най-голям е спадът на пътуванията към Ирландия /98.6%/, Япония /70%/ и Малта /68.2%/. Пътуванията на българи към съседна Гърция през декември намаляват с 38.6% на годишна база, сочат още данните на статистиката.

Пътуванията със служебна цел продължават да формират най-съществен дял от общия брой на пътуванията на българите в чужбина – 41.6%, уточняват от НСИ. 25.9% от пътуванията пък са с цел почивка.

Посещенията на чужденци в България през декември 2009 г. намаляват със 7.3% на годишна база, сочат данните на института. Най-големи намаления са отчетени при пътуванията до страната ни на граждани на Ирландия, Малта и Великобритания. Регистрирано е увеличение на посещенията от Испания, Чехия, Унгария, Франция и Португалия.

През декември 2009 г. транзитно преминаващите формират най-голям дял от общия брой на посещенията от чужденци в България – 32.6%. 31.4% от пътуванията на чужденци у нас пък са с цел укскурзия и почивка.