Разпространението на информационните и комуникационните технологии /ИКТ/ в домакинствата се е увеличило значително през последните няколко години, съобщават от Националния статистически институт.

Резултатите от изследването на използването на ИКТ от домакинствата и лицата през 2009 г.  категорично потвърждават факта, че интернет услугите стават достъпни и предпочитани от все повече домакинства в страната, категорични са от ведомството.

Ясно се очертава тенденция на растеж, което се потвърждава от нарасналия с 4.3 процентни пункта дял на домакинствата, които имат достъп до интернет вкъщи спрямо предходната година.

Югозападният район за планиране, който включва и столицата се отличава с най – голям дял домакинства (37.3%), които имат достъп до интернет през 2009 г., което се обяснява с факта, че в този район има най-много интернет доставчици, добра оптична инфраструктура и засилен потребителски интерес, поясняват от НСИ.

Делът на лицата, които редовно използват интернет е 39.7% за 2009 г. и средният абсолютен прираст за периода 2004 – 2009 година е 6.5 процентни пункта.

Ако през 2004 г. 41.5% от интернет потребителите са сърфирали през последните три месеца от вкъщи, то през 2009 г. този дял е 86.0%.

Според Статистиката, най-активната възрастова група от населението, която редовно е използвала интернет през 2009 г. е от 16 до 24 години, като пропорцията на лицата, които прекарват времето си в глобалната мрежа от тази група е нараснала с 41.7% за пет години и е достигнала 75.1% през 2009 година.

Все още обаче е малък процентът на лицата (3.3%), които са се възползвали от удобствата на електронните онлайн пазари и са купували стоки/услуги по интернет през първите три месеца на 2009 година, посочват от НСИ.

На въпроса каква е причината да не използват услугите на е-търговия,  21.7% от лицата отговарят, че предпочитат да пазаруват в магазин и да видят продукта, а 19.4% посочват, че нямат нужда да пазаруват в интернет.