Комисията за финансов надзор одобри търговото предложение от Драфт ЕООД за закупуване на акции на ЕАЗ АД от останалите акционери на дружеството чрез инвестиционен посредник Първа Финансова Брокерска Къща ООД. Предложената цена за една акция е 3.78 лв.

Мажоритарният собственик Драфт ЕООД притежава 91.61% от капитала на ЕАЗ АД.
Предметът на дейност на пловдивското дружество ЕАЗ АД е производство и търговия на апаратура за ниско напрежение и комплектни съоръжения, авточасти, битови уреди и др.