Окончателна забрана на две търгови предложения за обратно изкупуване на акции наложи Комисията за финансов надзор.

Решенията на контролния орган касаят отправеното от Танчо Михайлов предложение към миноритарните собственици на книжа от казанлъшкото дружество Ино АД. Спряно е и изкупуването на акции от Зино АД- Казанлък чрез инвестиционния посредник Евро Финанс АД.

Търговите предложения за двете дружества бяха обявени на 8 ноември.