Снощи, на 58 години, почина най-значителния реформатор на пост-комунистическия свят, министърът (2004-2009) на стопанските реформи на Грузия, Каха Бендукидзе.

Под негово ръководство страната постигна впечатляващ възход, който все още продължава да поддържа, въпреки че междувременно изгуби война с Русия и премина през следата на глобалната финансова криза.

Междувременно Грузия създаде най-прозрачната и добре функционираща бюрокрация в света, днес пример за подражание според ООН и Световната банка. Страната беше призната за четвъртата в света най-либерализирана икономика.

Реформите на Бендукидзе унищожиха корупцията, превръщайки Грузия от една от най- корумпираните в една от най-прозрачните икономики в света.

Големият подвиг беше преминаването от 98% зависимост от внос на енергийни ресурси към само 46% внос. Така Грузия стана износител на електроенергия в Кавказкия регион.

Либералните реформи на Бендукидзе доведоха до премахване на разходо-покривната пенсионна система, почти изцяло частно здравеопазване и силно ограничаване на организираната престъпност.

Грузия премахна едностранно почти всички митнически и визови ограничения, отваряйки се максимално към световните пазари.

Държавата съкрати служителите на МВР със 60%, достигайки невероятен успех в намалението на престъпността.

Освен това Грузия приватизира висшето образование, като самият Каха Бендукидзе учреди два частни университета, влагайки почти всичките си лични спестявания в тях.

След всичко това, с 8% среден годишен стопански растеж, Грузия стана най-бързо развиващата се икономика сред страните от бившия Съветски съюз. /Красен Станчев, Институт за пазарна икономика/