Броят на хората, подали документи за помощ при безработица в САЩ е намалял с 24 хил. души до 456 хил. през миналата седмица, като причина за това е основно сезонният фактор.

Към 3 април 5.56 млн. души получават допълнителни държавни помощи, като намалението в броя им е с 479 хил. души. Общият брой на хората, които получават помощи за безработица е 10.54 млн. души.

Икономиката на страната започва да отваря нови работни места, но те са недостатъчни, за да повлияят на нивото на безработицата, което е 9.7% през месец март. Заради ръста на населението, в САЩ се нуждаят от близо 110 хил. работни места всеки месец, са изчислили статистиците.