Националната агенция за приходите ще изпраща на електронната поща  пълния списък на дружествата, регистрирани по ДДС. От приходната администрация съобщиха, че това ще става чрез регистрация на интернет страницата на ведомството.

Целта на новата услуга е фирмите да могат да проверяват дали компанията, с която смятат да сключат договор, е регистрирана по ДДС в реално време. Според данъчните това значително ще намали риска от налагане на санкции на фирми, чиито контрагенти не са били регистрирани или вече са били заличени от ДДС регистъра към момента на извършване на сделката.

За да се абонират за електронната услуга, клиентите на НАП трябва да посочат име, имейл адрес, както и периодичност, в която желаят да получават бюлетина на електронната си поща. Това може да става ежедневно, ежеседмично, месечно или еднократно. След като се активира електронната услуга, в електронната поща се получава интернет адрес, от където може да се изтегли актуалният бюлетин на фирмите. Това може да стане в текстови файл или в табличен формат. Целият процес по регистрацията и изтеглянето на бюлетина със списъка отнема няколко минути. Общият брой допустими изтегляния на бюлетина от една заявка е пет пъти.

Информация за регистрираните по ДДС дружества може да се получи и денонощно на телефона за информация на НАП   0700 18 700. Информацията е идентична с тази в Публичния бюлетин на НАП за регистрираните по Закона за данък върху добавената стойност лица, публикуван на www.nap.bg.