10 000 клиенти на НАП получиха Наръчник за възстановяване на ДДС на данъчно задължени лица, установени в държави членки на Европейския съюз. С наръчника се сдобиха всички, които са се абонирали за новини на интернет страницата на ведомството, членовете на Консултативния съвет към изпълнителния директор на агенцията, както и хората и фирмите, които са декларирали електронни адреси за кореспонденция в своите данъчни декларации.

Наръчникът е разработен на български и английски от експерти на НАП с помощта на техни датски колеги и е публикуван на интернет страницата на приходната администрация. Целта му е да запознае бизнеса с новите правила за възстановяване на ДДС от други държави членки, които влязоха в сила от началото на 2010 г.

Според новите евронорми, от тази година исканията за възстановяване на ДДС от български фирми към приходните администрации на страните от ЕС се подават само по електронен път чрез НАП. По същия начин пък фирмите от ЕС, които имат право да възстановяват ДДС за стоки и услуги, начислени в България, подават искането си за възстановяване по електронен път до тяхната приходна администрация, а тя ги препраща на НАП.

С помощта на наръчника както българските, така и фирмите от ЕС ще се ориентират много по-лесно за реда и начина, по който се извършва възстановяването на платения от тях ДДС. Наръчникът разяснява и евродиректива, отнасяща се за възстановяване на ДДС от държави членки на Общността на данъчнозадължени лица от трети страни.