Националната агенция за приходите започва пълни ревизии на професионалните футболни клубове и на Българския футболен съюз, съобщиха от ведомството. Ще се проверява дали са декларирани и внесени дължимите данъци и осигурителни вноски. Започват и ревизии на футболисти, като ще се съпостави стойността на имуществото им с доходите, които официално получават. Основният поводите за ревизиите е засиленият обществен интерес.

„Напълно несъстоятелни са твърденията, изнесени днес в публичното пространство за чадър над ЦСКА”, заяви изпълнителният директор на Националната агенция за приходите Мария Мургина. „Прилагаме закона еднакво спрямо всички и никой не може да очаква привилегировано отношение”, каза още директорът на НАП. Факт е, че ЦСКА има публични задължения, чиито размер законът ни забранява да разкрием, но категорично заявявам, че не може некоректността на едно търговско дружество да бъде превръщана във вина на Националната агенция за приходите.”, каза още Мургина.