Икономическата криза се отразява на Европа по-зле от очакваното, гласи преценката на Еврокомисията. Спадът в икономиката на Общността и на държавите от еврозоната е 4% - два пъти повече от доскорошните прогнози.

В началото на годината Комисията все още прогнозираше едва 2% спад, т.е. пределно ниски стойности. Но според последните данни ситуацията ще се влоши още повече. Еврокомисарят по валутната политика Хоакин Алмуния вече е убеден, че настъпва най-тежката рецесия от Втората световна война насам. Европейската икономика предстои да регистрира лек спад дори и в течение на следващата година. Едва във втората половина на 2010 година може да се очаква първият, все още слаб растеж. Всичко това са усреднени показатели, в отделните държави нещата изглеждат различно.

Ориентираните към износа страни като Германия страдат особено много от намаляването на търсенето в световен мащаб. Прогнозата на Комисията за Германия е за спад от 5.4%, което все пак е малко по-добре от прогнозите на федералното правителство. В еврозоната само Ирландия има по-ниски стойности, а именно - минус 9%. Извън тази зона най-зле се очертава положението в Латвия - с прогнозиран спад от 13%.

Тези числа естествено водят до съответните последствия. Очаква се значителен ръст на безработицата в Европа. Което ще стане постепенно, тъй като фирмите не реагират незабавно с уволнения на намаляването в търсенето. Комисията предполага, че към 2011 година безработицата в Общността като цяло ще е 11%. Паралелно навсякъде растат държавните задължения. Държавите ще трябва да увеличат социалните разходи заради безработицата, същевременно ще намалеят данъчните постъпления. За влошаването на бюджетната ситуация допринасят и програмите за развитие на конюнктурата, но пък без тях, както изтъква Алмуния, икономическите показатели ще изглеждат още по-зле - алтернатива всъщност няма. Затова и еврокомисарят е по-скоро сдържан спрямо откриването на процедури за завишен дефицит, при по-голямата част от държавите-членки на Европейския съюз ще се допусне нарушаване на критериите за стабилност през тази година.

Все пак кризата има и положителна страна: инфлацията в цяла Европа е намаляла, при това доста под един процент. Същевременно Алмуния не вижда риск от дефлация, на която икономистите гледат като на поне толкова голяма опасност, колкото на инфлацията. За момента ценовата стабилност е единственото нещо, което предизвиква задоволство у Алмуния, по отношение на всички останали икономически показатели остава надеждата за настъпване на по-добри времена. БГНЕС