Асоциацията на земеделските производители в България е против премахването на националните доплащания за субсидиране на земеделието, предаде БТА. Такива предложения са били направени от Института за пазарна икономика до министъра на финансите Симеон Дянков, за да се предотврати дефицитът в бюджета за 2011 година.

 

Това, което се предлага и коментира, показва абсолютно неразбиране на философията на Общата селскостопанска политика на ЕС и субсидирането на земеделието. В контекста на дебата за бъдещето на ОСП след 2013 г., който тече в Европа, а вече и в България, е, меко казано, безотговорно да се дават предложения за спиране на националните субсидии за земеделския сектор, твърдят от АЗПБ.

На фермерите им се налагат много ангажименти и обществено значими отговорности. Всички потребители изискват качествена и екологично чиста продукция. Освен това, развивайки дейността си, те трябва да опазват околната среда, подпочвените води, въздуха и т. н. Земеделското производство допринася и за развитието на селските райони и икономиката в тях, както и за повишаването на заетостта в области, които се характеризират с висока безработица.

 

Така чрез субсидиите в известна степен се компенсира, макар и една малка част, това, което се влага в земеделската дейност, твърдят представителите на българските се посочва в съобщението.

Ако отпаднат националните доплащания, ще се задълбочат разликите в субсидиите за българските земеделски производители в сравнение със субсидиите, които получават колегите им от старите страни-членки. Като добавим и конкуренцията на гръцката, турската и македонската земеделска продукция, то конкурентоспособността на българските земеделски производители значително ще намалее, посочват от асоциацията.