Инспектори откриха 17 000 кг картофи на пазара без етикети, съобщиха от Министерството на земеделието и храните. Инспектори от Държавния ветеринарно-санитарен контрол и Национална служба растителна защита, съвместно с органите на Комисия за защита на потребителите, Националната агенция по приходите и Икономическа полиция са извършили проверки в обекти за производство, съхранение и търговия на едро и дребно с храни, включително борси и тържища в периода 20 декември - 5 януари.

Проверени са 174 обекта, като са установени нарушения на предлагани за продажба картофи с неотговарящи етикети; картофи без регистрационен номер на производителя и без етикет. Издадени са 17 предписания за спиране от пазара до тяхното етикетиране. Без документи за произход са установени нарушения на домати с произход от Гърция, Турция, Македония и Италия; лимони и патладжани с произход от Гърция; мандарини с произход от Гърция и Италия. Издадени са 8 предписания за спиране на стоката до предоставяне на документи за произход. Общото количество плодове е около 10 тона. Установенa e и продажба на плодове с лошо качество. На предлагани за продажба мандарини с листа с произход от Гърция и Италия са издадени 5 предписания за спиране от пазара до пълното пресортиране и отстраняване на листата. Общо количество на мандарините е 7000 кг.

Общо са издадени 31 предписания за спиране на стоката от пазара и предприемане на мерки за подобряване на състоянието им и предоставяне на необходимите документи.

Направени са 8 проби на продукти от растителен произход за лабораторен анализ за остатъчно количество от пестициди на домати и краставици от София, Стара Загора, Сливен и Ямбол. Установени са остатъци от пестициди в 5 от пробите домати, които не надхвърлят определените за този продукт пределно допустими концентрации на остатъци от пестициди.

Проверката, направена от НВМС на 2 893 обекта, приключва с 80 акта за установяване на административни нарушения, 61 връчени предписания за констатирани несъответствия и близо 1765 кг. бракувани суровини и храни от животински произход, като основната причина за бракуване е изтекъл срок на годност.