18% от германските предприятия преместват дейността си, най-вече в Източна Европа и Китай, а на последно място към други страни от Европейския съюз. Това показват данните от оповестено днес изследване на германската статистическа служба, цитирано от Франс прес.

Между 2001 и 2006 година 18 на сто от предприятията с над 100 служители са изнесли в чужбина част от дейността си или предвиждат да направят това в близко време. От тях 60 на сто са се изнесли или възнамеряват да се изнесат към дванайсет източноевропейски страни, които се присъединиха неотдавна към ЕС, 36 на сто - към Китай и 30 на сто - към други европейски страни. Общият сбор от процентите надхвърля 100, тъй като някои предприятия са посочили няколко дестинации.

Най-голям брой предприятия, които са склонни да изнесат дейността си, са от сектора на високите технологии. Най-често даваното обяснение е по-евтината работна ръка и по-добрите позиции спрямо конкуренцията.

За същия период тези премествания са довели до съкращаване на 118 000 работни места, като в същото време в Германия са създадени нови 105 000 работни места в сектори, където е необходима по-квалифицирана работна ръка. Според статистиката една на всеки четири или шест фирми, изнесли дейността си в чужбина, връщат изцяло или отчасти произведената от тях продукция в Германия.