Необслужваните кредити през декември 2009 г. са нараснали до 12.7% от общия брой на кредитите на годишна база. За сравнение, през последния  месец на 2008 г. необслужваните заеми са били 6.9% от общия брой отпуснати, сочат данни на БНБ.

Към 31 декември 2009 г., обаче, спрямо 30 септември същата година необслужените кредити отчитат лек спад. Според данните на националната банка, в края на годината необслужените заеми са били на обща стойност 222.838 млн. лв, докато в края на септември те са възлизали на 240.045 млн. лв.

От БНБ уточняват, че към края на декември 2009 г. намаляват и вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране, с 1.060 млрд. лв. /37.6%/ до 1.757 млрд. лв. /2.7% от БВП/ на годишна база. Спрямо септември 2009 г. пък вземанията по кредити отчитат спад с 442.3 млн. лв. /20.1%/.

В края на декември 2009 г. вземанията по кредити от сектор Домакинства и НТООД са 1.453 млрд. лв. В сравнение с декември 2008 г. те намаляват с 39.4% /943.3 млн. лв./. Спрямо септември 2009 г. размерът им се свива с 23.1% /435.6 млн. лв./. 

В  структурата  на  вземанията  по  кредити  от  сектор  Домакинства  и  НТООД  преобладават потребителските кредити -  718.4 млн. лв. към декември 2009 г. Те намаляват с 43.7% /557.5 млн. лв./  на годишна база и с 33.5% /361.9 млн. лв./ в сравнение със септември 2009  г., сочат данните на БНБ.

Размерът на жилищните кредити в края на декември 2009 г. е 624.1 млн. лв. и е с 37.5% /374.2 млн. лв./ по-малък на годишна база. Спрямо септември 2009 г. той отчита спад от с 10.2% /70.8 млн.лв./.

Според данните на националната банка, другите кредити са общо 110.3 млн. лв. и намаляват с 9.5% /11.6 млн. лв./ спрямо декември 2008 г. В края на четвъртото тримесечие на 2009 г. те намаляват с 2.5% /2.9 млн. лв./ спрямо септември 2009 г.