Поръчките за стоки с дълготрайна употреба в Съединените щати се повишават неочаквано бързо през май, за втори пореден месец, като така се прибавят нови знаци за отслабване на икономическия спад.

Търговското министерство обяви, че поръчките скачат с 1.8% през миналия месец, което е много над очаквания спад от 0.6 на сто.

Без поръчките за транспортно оборудване поръчките за стоки с дълготрайна употреба се повишават с 1.1 на сто. Тази стойност също е над очакванията за спад с 0.4%. Bloomberg