Две български компании се обединиха, като твърдят, че новата структура е в Топ 10 по приходи на ИТ пазара. Грамма Системс и НЕТ ИС общо разполагат с екип от 90 служители и обслужват 900 български и международни фирми и организации.

Обединената фирма планира инвестиции в размер на 1 млн. лв. за обучение на персонала и дооборудване на лаборатория за тестове на технологии, като половината от тези вложения вече са реализирани.

Според изготвения бизнес план, фирмата ще преследва увеличение на годишния оборот с 25%. Процесът на преструктуриране на обединението предвижда прегрупиране на човешките ресурси с оглед на заложените цели и приоритети за развитие.

Двете компании си партнираха тясно в последните 2 години в проекти за системна интеграция.

Взехме това решение въпреки сложната бизнес ситуация на пазара и тенденцията за свиване на инвестициите и ресурсите. Обединението ни е органично, а не механично. То цели допълване на гамата от услуги и продукти и ще ни даде въздможност да разработваме по-мащабни проекти в сферата на високите технологии, коментира Васил Величков, управител на Грама Системс.

Комбинираното продуктово портфолио включва инфраструктурни решения, системи с висока резервираност и възстановяване от кризисни ситуации, сървърна и сторидж виртуализация, мрежи за съхранение на данни, мащабни сървърни платформи и др.

Двете компании имат специфично ноу-хау и специализирани решения в различни направления на ИТ интеграцията.

Планираме разработване на нови решения в няколко приоритетни за нас области като виртуализацията и предлагането на ИТ инфраструктура под формата на услуга, обясни Деян Дънешки, управител на НЕТ ИС. TechNews