Нетната печалба на Момина крепост АД за третото тримесечие на 2008 г. е в размер на 87 хил. лв. при 155 хил. лв. за същия период на миналата година, показва отчета на дружеството.

За деветмесечието на годината дружеството е реализирало продукция за 4.089 млн. лв. при 4.841 млн. лв. за същия период на 2007 г.

От отчета на компанията става ясно, че през трето тримесечие на 2008 г. Момина крепост е произвело медицински изделия на стойност 5.095 млн. лв. при 7.560 млн. лв. за същия период на 2007 г.

Основните фактори, определящи дейността на компанията през третото тримесечие на тази година са „постоянен натиск на клиентите да се работи при отложено плащане, колебанието на цените на някои основни материали, както и конкуренцията на стоките от Китай, както на вътрешния, така и на външния пазар”, се казва в съобщение на дружеството.